Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Finał 65. MTTS Mem. red. J. Strzałkowskiego - informacja

Biuro Zarządu MOZTS informuje, że z uwagi na wprowadzone przez władze ograniczenia związane z występowaniem epidemii zachorowań spowodowanych wirusem SARS-COVID-19 konieczne było anulowanie pierwotnego terminu (30 maja 2020 r.) rozegrania Finału 65. Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego Memoriał Redaktora Janusza Strzałkowskiego. Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zgłosił zamiar przeprowadzenia zawodów w październiku 2020 r.
27.05.2020
Rafał Wereszczaka
Źródło: Biuro Zarządu MOZTS
Biuro Zarządu MOZTS informuje, że z uwagi na wprowadzone przez władze ograniczenia związane z występowaniem epidemii zachorowań spowodowanych wirusem SARS-COVID-19 konieczne było anulowanie pierwotnego terminu (30 maja 2020 r.) rozegrania Finału 65. Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego Memoriał Redaktora Janusza Strzałkowskiego. Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zgłosił zamiar przeprowadzenia zawodów w październiku 2020 r.


Wzorem lat ubiegłych Finał MTTS Memoriał Redaktora Janusza Strzałkowskiego znalazł się wśród imprez sportowych o charakterze wojewódzkim, których organizację MOZTS powierzył Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza celem otrzymania dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W związku z epidemią rozstrzygnięcie konkursu, decydującego o wysokości przyznanych środków w roku 2020 zostało przesunięte na dzień 14 lipca 2020 roku.

W minionym tygodniu Unia ZSWiM zwróciła się do MOZTS o potwierdzenie terminów imprez o charakterze wojewódzkim powierzonych do organizacji w roku 2020. MOZTS potwierdził terminy wszystkich imprez - pierwszych dwóch serii zawodów Grand Prix Mazowsza kategorii skrzat, żak, młodzik, kadet i junior oraz zadeklarował organizację Finału 65. MTTS Mem. red. J. Strzałkowskiego w październiku 2020.

Jednocześnie MOZTS przypomina, że w dniu 12 grudnia 2019 r. podczas swojego 16. Posiedzenia kadencji 2016-2020 Zarząd Związku podjął decyzję o zmianie roczników w najstarszej kategorii wiekowej Memoriału red. J. Strzałkowskiego, co było związane z dokonaną reformą oświaty. W edycji 2020 w najstarzej kategorii wiekowej mogą występować uczennice i uczniowie z roczników kategorii kadet sezonu 2019/2020.

Obecnie Związek zakłada rozegranie październikowego Finału z zachowaniem kategorii wiekowych z sezonu 2019/2020:

- żak (urodzeni w roku 2009 i później)

- młodzik (urodzeni w latach 2007 i 2008)

- kadet (urodzeni w latach 2005-2006)

Aktualności

Wspierają nas
Miasto st. Warszawa
Ministerstwo Sportu
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego