Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Robert Krusiński Przewodniczącym Kolegium Sędziów MOZTS

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego wybrało swoje nowe władze na okres kadencji 2021-2025. Przewodniczącym Kolegium Sędziów został sędzia międzynarodowy Robert KRUSIŃSKI, zastępując pełniącego tę funkcję przez cztery kadencje (od 2004 roku) Krystiana KILARA, który nie ubiegał się o reelekcję.
13.12.2021
Rafał Wereszczaka
Źródło: Kolegium Sędziów MOZTS
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego wybrało swoje nowe władze na okres kadencji 2021-2025. Przewodniczącym Kolegium Sędziów został sędzia międzynarodowy Robert KRUSIŃSKI, zastępując pełniącego tę funkcję przez cztery kadencje (od 2004 roku) Krystiana KILARA, który nie ubiegał się o reelekcję.


Na początku obrad ustępujący Przewodniczący Kolegium Sędziów MOZTS Krystian KILAR poprosił o upamiętnienie minutą ciszy sędziów zmarłych w okresie kadencji 2016-2021. Następnie uhonorował pamiątkowymi plakietkami z podziękowaniami czynnych sędziów MOZTS o najdłuższym stażu - dotychczasowego członka Kolegium Sędziów Jana RADOŃSKIEGO oraz Marka SNOPIŃSKIEGO.

W zebraniu uczestniczyło 11 uprawnionych sędziów oraz zaproszeni goście: Andrzej BRODZKI (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej MOZTS) i Michał LENGIEWICZ (Sekretarz KR MOZTS). Przewodniczący KR MOZTS zabrał głos omawiając wnioski Komisji Rewizyjnej po analizie sytuacji prawnej Kolegium Sędziów i przedstawiając je do rozważenia przez Zebranie.

Sędziowie tenisa stołowego z województwa mazowieckiego podjęli szereg ważnych decyzji. Zmienili swój regulamin poprzez m.in. zwiększenie liczebności Prezydium Kolegium Sędziów do czterech osób (Przewodniczący i trzech członków zwykłych), zmianę pozycji Kolegium w strukturach MOZTS oraz dopuszczenie możliwości obradowania Kolegium i przyjmowania uchwał z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Następnie przeprowadzono wyboru Kolegium Sędziów. Jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym się) wybrano Roberta KRUSIŃSKIEGO na funkcję Przewodniczącego Kolegium Sędziów. 

W tajnych wyborach na członków zwykłych Kolegium Sędziów (kandydowało pięć osób) wybrano następujące osoby:

1. Grzegorz BOR - rejon Płock
2. Krystian KILAR - rejon Radom
3. Marek ZAKRZEWSKI - rejon Warszawa

Podczas Walnego Zebrania sędziowie zgłosili wnioski m.in. o rozpatrzenie zmiany wymogów co do ubioru sędziów podczas zawodów (rezygnacja z krawatów i marynarek), zrewidowanie wysokości stawek ekwiwalentów sędziowskich oraz dostosowanie statusu sędziów MOZTS, do definicji sędziego licencjonowanego ujętej w ustawie o sporcie kwalifikowanym.


Aktualności

Wspierają nas
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Miasto st. Warszawa
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego