Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Walne Zebranie Delegatów (Warszawa, 15 grudnia 2014 roku)

Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Delegatów MOZTS odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 roku o godz. 18:30 w pierwszym terminie lub o godz. 18:45 w drugim terminie w siedzibie MOZTS w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18.
fot. MZTS
01.12.2014
Agata Biesaga
Źródło: własne
Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Delegatów MOZTS odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014 roku o godz. 18:30 w pierwszym terminie lub o godz. 18:45 w drugim terminie w siedzibie MOZTS w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18.


Delegaci na Walne Zebranie Delegatów MOZTS muszą posiadać pisemne upoważnienie klubów sportowych.

Materiały do pobrania

1. Walne Zebranie Delegatów MOZTS - projekt porządu obrad
2. Walne Zebranie Delegatów MOZTS - projekt regulaminu obrad
3. Walne Zebranie Delegatów MOZTS - projekt zmian w Statucie MOZTS (tekst jednolity)
4. Walne Zebranie Delegatów MOZTS - zestawienie liczby mandatów dla poszczególnych klubów
5. Walne Zebranie Delegatów MOZTS - upoważnienieAktualności

Wspierają nas
Butterfly
Miasto st. Warszawa
Ministerstwo Sportu
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego