Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Władze MOZTS kadencji 2021-2025 wybrane!

W dniu 4 września Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego wybrało władze Związku na okres kadencji 2021-2025 oraz, wraz z Zebraniem Klubów MOZTS, delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie PZTS. Prezesem MOZTS, po raz drugi w historii Związku, został wybrany Marek ZALEWSKI.
06.09.2021
Rafał Wereszczaka
Źródło: Biuro Zarządu
W dniu 4 września Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego wybrało władze Związku na okres kadencji 2021-2025 oraz, wraz z Zebraniem Klubów MOZTS, delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie PZTS. Prezesem MOZTS, po raz drugi w historii Związku, został wybrany Marek ZALEWSKI.


Delegaci na Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS powołali władze Związku na okres kadencji 2021-2025:

Zarząd w składzie:

Marek ZALEWSKI - Prezes Zarządu

Cezary WALICHNOWSKI - Wiceprezes Zarządu

Marcin KUSIŃSKI - Wiceprezes Zarządu ds Sportowych

Armin TOMALA - Skarbnik

Paweł SZELIŃSKI - Sekretarz

Grzegorz BOR - Członek Zarządu

Maciej CHOJNICKI - Członek Zarządu

Krystian KILAR - Członek Zarządu

Mateusz KRÓL - Członek Zarządu

Andrzej NADROWSKI - Członek Zarządu

Arkadiusz RUTOWSKI - Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną w składzie:

Andrzej BRODZKI - Przewodniczący

Olga KOŁAKOWSKA - Zastępca Przewodniczącego

Michał LENGIEWICZ - Sekretarz

Delegatami MOZTS na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zostali wybrani:

Maciej CHOJNICKI

Olga KOŁAKOWSKA

Michał LENGIEWICZ

Arkadiusz RUTOWSKI

Marek ZALEWSKI

Delegatami Zebrania Klubów będących członkami Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego na S-W Walne Zgromadzenie PZTS zostali wybrani:

Grzegorz LEWANDOWSKI

Andrzej NADROWSKI

Grzegorz SMYK - delegat rezerwowy (w przypadku uzyskania przez Kluby MOZTS trzech mandatów)

Na wniosek Komisji Rewizyjnej MOZTS kadencji 2016-2020, delegaci MOZTS na S-W WZD MOZTS udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi MOZTS, który w kadencji 2016-2020 działał w składzie: Marek ZALEWSKI (Prezes), Kazimierz ŁASZCZYŃSKI (Wiceprezes ds. finansowych, Skarbnik), Marcin KUSIŃSKI (Wiceprezes ds sportowych), Paweł SZELIŃSKI (Sekretarz), członkowie: Ryszard CISZEWSKI, Krystian KILAR, Dariusz KOSTRZEWA, Andrzej NADROWSKI, Piotr NAPIÓRKOWSKI, Cezary WALICHNOWSKI. Sylwestrowi MAŁECKIEMU, który pracował w Zarządzie MOZTS do lutego 2019 roku (rezygnacja), absolutorium udzieliło Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów w dniu 18 czerwca 2019 r. Aktualności

Wspierają nas
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Miasto st. Warszawa
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego