Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Zaproszenie na Ogólpolskie GP Turnieju Rodzinnego, Radom, 2 września

Stowarzyszenie SCKiS HALS oraz Integracyjny Klub Tenisa Stołowego BROŃ Radom zapraszają do udziału Ogólnopolskim Grand Prix Turniejów Rodzinnych. Cykl zawodów rozpocznie w niedzielę 2 września pierwsza edycja, która zostanie rozegrana w Radomiu.
23.08.2018
Rafał Wereszczaka
Źródło: SCKiS Hals Warszawa
Stowarzyszenie SCKiS HALS oraz Integracyjny Klub Tenisa Stołowego BROŃ Radom zapraszają do udziału Ogólnopolskim Grand Prix Turniejów Rodzinnych. Cykl zawodów rozpocznie w niedzielę 2 września pierwsza edycja, która zostanie rozegrana w Radomiu.


Do pobrania:

Regulamin OGPTR 2018

Kategorie wiekowe:

- I kategoria: dzieci do lat 13 + rodzic/babcia/dziadek,
- II kategoria: młodzież od 14 – 21 lat + rodzic/babcia/dziadek.

Miejsce I edycji zawodów: IKTS Broń Radom ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom

Zasady uczestnictwa:
- drużyna zostanie dopuszczona do turnieju po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który należy wysłać mailem na adres biuro@halswarszawa.pl bądź faxem na nr 22/345-66-30 lub złożyć osobiście w dniu turnieju.

Program:
godz. 10.00-10.30 zapisy, weryfikacja uczestników, losowanie
godz. 10.30-10.45 oficjalne powitanie uczestników,
godz. 10.45-14.15 rozegranie turnieju w I kategorii wiekowej
godz. 10.45-14.15 rozegranie turnieju w II kategorii wiekowej
godz. 14.15-14.40 ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla zwycięzców
godz. 14.40-14.55 podziękowania oraz wręczenie nagród pocieszenia
godz. 14.55-15.00 oficjalne zakończenie turnieju

W zależności od ilości zgłoszeń możliwa jest godzinowa korekta powyższego programu.

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne.

Udział:
- w turnieju może startować każdy zarówno zrzeszony w PZTS jak i osoba niezrzeszona,
- dopuszcza się do turnieju rodziców/bacie/dziadków,
- dopuszcza się do turnieju dzieci i dorosłych, którzy w danym sezonie grają w rozgrywkach ligowych PZTS, wówczas należy w formularzu wpisać w której lidze gra zawodnik,
- rodzice/babcie/dziadkowie są zobowiązani do posiadania i okazania organizatorom dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
- w przypadku, gdy dziecko nosi inne nazwisko niż jego rodzic/babcia/dziadek startujący w turnieju to organizator ma prawo żądać stosownego zaświadczenia lub oświadczenia o pokrewieństwie zawodników
- w czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie obuwie zmienne. Zabrania się startu w obuwiu o czarnych podeszwach,
- obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie organizatora,
- dopuszcza się udział rodziców/babć/dziadków/ w dwóch kategoriach wiekowych w danym turnieju z tym, że jeżeli liczba takich rodzin będzie większa niż dwa to taka rodzina musi zdecydować w której kategorii będzie uczestniczyć lub, która jej drużyna będzie grać w systemie pucharowym.

Zasady gry:
- drużyna składa się z dziecka i z rodzica bądź babci lub dziadka,
- zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego,
- w zależności od liczby drużyn turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym lub do dwóch przegranych meczów lub w pierwszej fazie z podziałem na grupy,
- mecz pomiędzy drużynami polega na rozegraniu dwóch pojedynków: pomiędzy rodzicami/babciami/dziadkami i pomiędzy dziećmi, a w przypadku remisu decyduje gra deblowa,
- dzieci do lat 13 uznaje się jako te, które urodziły się w roku 2005 i wyżej, a do lat 21 w 1997r. i wyżej, /rodzeństwo nie może stanowić drużyny/.
- sześć drużyn, które uzyskają największą łączną ilość punktów z każdego turnieju zakwalifikuje się do udziału w turnieju MASTERS,
- jeżeli dana drużyna nie będzie mogła wziąć udziału w turnieju MASTERS na jej miejsce wchodzi kolejna drużyna z listy rankingowej,
- w turnieju MASTERS każda drużyna gra z każdą drużyną w danej kategorii wiekowej.

Punktacja:
Drużyna która chce wziąć udział w końcowej klasyfikacji punktowej musi wziąć udział w dwóch turniejach Grand Prix.

Nagrody:
miejsca 1 – 3 w turniejach eliminacyjnych: dyplomy, medale i nagrody rzeczowe
miejsca 1 – 6 w turnieju MASTERS dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe, gdzie nagroda główna jest o wartości 1000 zł,

Sprawy różne:
- opiekun prawny wypełnia oświadczenie, że dziecko jest zdolne do uczestnictwa w turnieju tenisowym,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez dziecko lub rodzica/babcię/dziadka w trakcie trwania turnieju,
- obowiązuje obuwie zmienne (płaska, jasna podeszwa),
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego turnieju i przedstawiciela organizatora.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Aktualności

Wspierają nas
Butterfly
Miasto st. Warszawa
Ministerstwo Sportu i Rekreacji
Piekarnia Nadarzyn
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego