Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Informacja z 16. Posiedzenia Zarządu MOZTS,12 grudnia

Biuro Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego publikuje informację z 16. Posiedzenia Zarządu MOZTS w dniu 12 grudnia 2019 r.
W dniu 12 grudnia 2019 r. w Warszawie obradował na swoim 16. Posiedzeniu kadencji 2016-2020 Zarząd MOZTS.

Zarząd podjął następujące decyzje:

- zatwierdził protokoły z 13. i 14. Posiedzeń Zarządu MOZTS

- zatwierdził decyzje Prezesa Zarządu nr 9/2019 i 10/2019 (uchwała)

- przyjął w poczet członków MOZTS (uchwały) kluby:

STS REBEL Łaskarzew
MUKS START Nadarzyn
KS Nadarzyn

- wykreślił z pocztu członków MOZTS klub ATS Warszawa (uchwała)

- przyjął informację Prezesa Zarządu z działań pomiędzy posiedzeniami

- przyjął informację Koordynatora Kadr Wojewódzkich

- przyjął do realizacji Kalendarz Sportowy Związku na rok 2020 (uchwała)

- rozstrzygnął konkurs na współorganizację zawodów wojewódzkich do końca sezonu 2019/2020 (uchwała)

- podjął decyzję o zmianie roczników w najstarszej kategorii MTTS Memoriału Red. J. Strzałkowskiego (klasy VII i VIII SP)

- przyjął Regulamin Szczegółowy rozgrywania Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej w tenisie stołowym (uchwała)

- rozpatrzył protest UKS Return Piaseczno w sprawie kary finansowej (uchwała)

- podjął uchwałę o wysokości kwot brutto ekwiwalentów za sędziowanie zawodów wojewódzkich (uchwała)

Do pobrania:

Porządek obrad 16. Posiedzenia Zarządu MOZTS (projekt)

Protokół z 13. Posiedzenia Zarządu MOZTS 2016-20

Protokół z 14. Posiedzenia Zarządu MOZTS 2016-20

Uchwały 1-5 16. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Uchwały 6-10 16. Posiedzenia Zarządu MOZTS


Aktualności

Wspierają nas
Butterfly
Miasto st. Warszawa
Ministerstwo Sportu i Rekreacji
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego