Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Informacja z 15. Posiedzenia Zarządu MOZTS,12 września

Biuro Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego przedstawia informację z 15. Posiedzenia Zarządu w dniu 12 września 2019 r.
Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego podczas swojego 15. Posiedzenia Kadencji 2016-2020, między innymi:
,
- przyjął protokół z 12. Posiedzenia,

- wysłuchał informacji Prezesa Zarządu o działaniach podjętych pomiędzy posiedzeniami Zarządu,

- przyjął informację Koordynatora Kadr Wojewódzkich z akcji letnich,

- wysłuchał informacji przewodniczących Kolegium Sędziów i Komisji Rewizyjnej,

- zatwierdził podział ilościowy grup V ligi MOZTS na sezon 2019/2020

oraz podjął 16 uchwał, w tym:

- zatwierdzającą decyzje Prezesa Zarządu,

- przyjmujące w poczet członków MOZTS pięć nowych organizacji, w tym jedną w trybie warunkowym,

- zatwierdzające przejęcia miejsc w rozgrywkach ligowych MOZTS,

- roztrzygającą konkurs na współorganizację zawodów wojewódzkich.

- w sprawie abolicji dla drużyn, które naruszyły warunki zgłoszeń do rozgrywek ligowych (do dnia 21 września),

- w sprawie warunkowego 50-procentowego umorzenia kar regulaminowych dla SCKiS Hals Warszawa.

Do pobrania:

Zawiadomienie o zwołaniu 15. Posiedzenia Zarządu MOZTS (porządek obrad)

Protokół z 12. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Uchwały nr 1 do 10 15. Posiedzenia Zarządu MOZTS

Uchwały nr 11 do 16 15. Posiedzenia Zarządu MOZTSAktualności

Wspierają nas
Butterfly
Miasto st. Warszawa
Ministerstwo Sportu i Rekreacji
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego