Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Informacja z Zebrania Delegatów MOZTS, 15 maja 2018 r.

W dniu 15 maja 2018 r. w siedzibie związku w Warszawie obradowało Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Delegaci przyjęli Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzili funkcje w Komisji Rewizyjnej, przyjęli Regulamin Komisji Rewizyjnej oraz podjęli uchwałę w sprawie polityki sprawozdawczości rachunkowej Związku.
Ponadto, Delegaci złożyli dwa wnioski do Komisji Uchwał i Wniosków - o umieszczenie w Statucie MOZTS trybu wyboru Komisji Rewizyjnej oraz o rozpatrzenie możliwości zwiększenia liczby awansów z V ligi męskiej do IV ligi męskiej.

Do pobrania:

Uchwały SWZD MOZTS 2018

Sprawozdanie Zarządu MOZTS za rok 2018

Sprawozdanie Finansowe Zarządu MOZTS za rok 2018

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 - wkrótce

Regulamin Komisji Rewizyjnej


Aktualności

Wspierają nas
Artengo by Decathlon
Butterfly
Miasto st. Warszawa
Ministerstwo Sportu i Rekreacji
Piekarnia Nadarzyn
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego