Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS, Warszawa, 26 czerwca

Działając na podstawie Uchwały Zarządu MOZTS nr 6/04/05/2017 z dnia 16 maja 2017 r. oraz na podstawie paragrafu 21. p. 1. Statutu MOZTS Prezes Zarządu MOZTS zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS. Termin pierwszy: 26 czerwca 2017 r., godzina 17.00; termin drugi: 26 czerwca 2017 r. godzina 17.30. Miejsce: siedziba Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, Warszawa.
Aktualności

Wspierają nas
Butterfly
Miasto st. Warszawa
Ministerstwo Sportu i Rekreacji
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego