Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS (Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.)

Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, działając na podstawie §21 Statutu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, zaprasza na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, które rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godz. 18:00 w pierwszym terminie lub o godz. 18:15 w drugim terminie, w sali konferencyjnej COS TORWAR przy ul. Łazienkowskiej 6A.

Materiały dla Delegatów

1. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS - zawiadomienie
2. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS - podział mandatów
3. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS - porządek obrad
4. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS - upoważnienia
5. Zebranie Klubów Sportowych MOZTS - zawiadomienie
6. organizacja Biura MOZTS
7. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej MOZTS
8. sprawozdanie Wydziału Rozgrywek MOZTS
9. sprawozdanie Kolegium Sędziów MOZTS
10. Regulamin Zarządu MOZTS
11. Regulamin Obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów MOZTS
12. Regulamin Wyborów Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów MOZTS
13. nowy Statut MOZTS - projekt
14. Regulamin Rozgrywek MOZTS na sezon 2016-2017 - projekt
15. propozycja terminów ligowych w sezonie 2016/2017 - I runda

Dokumenty finansowe

1. Rachunek zysków i strat MOZTS - 2012 rok
2. Rachunek zysków i strat MOZTS - 2013 rok
3. Bilans MOZTS - 2014 rok
4. Rachunek zysków i strat MOZTS - 2014 rok
5. Sprawozdanie Zarządu MOZTS - 2014 rok
6. Bilans MOZTS - 2015 rok
7. Rachunek zysków i strat MOZTS - 2015 rok
8. Sprawozdanie Zarządu MOZTS - 2015 rok
9. Bilans MOZTS do 31 maja 2016 roku
10. Rachunek zysków i strat MOZTS do 31 maja 2016 roku

Protokoły z Posiedzeń Zarządu

1. 1. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2012.10.24) - protokół
2. 2. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2013.01.03) - protokół
3. 3. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2013.04.16) - protokół
4. 4. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2013.05.13) - protokół
5. 5. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2013.10.08) - protokół
6. 6. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2014.04.15) - protokół
7. 7. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2015.09.04) - protokół
8. 8. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2015.02.22) - protokół
9. 9. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2015.06.29) - protokół
10. 10. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2015.09.07) - protokół
11. 11. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2016.02.22) - protokół
12. 12. Posiedzenie Zarządu MOZTS (2016.06.28) - protokół

Protokoły z Walnego Zebrania Delegatów MOZTS

1. Walne Zebranie Delegatów MOZTS (2012.10.10) - protokół
2. Walne Zebranie Delegatów MOZTS (2013.05.27) - protokół
3. Walne Zebranie Delegatów MOZTS (2015.06.29) - protokół

Współzawodnictwo Sportowe PZTS

1. sezon 2015/2016 - klasyfikacja województw
2. sezon 2015/2016 - klasyfikacja klubów
3. sezon 2014/2015 - klasyfikacja województw
4. sezon 2014/2015 - klasyfikacja klubów
5. sezon 2013/2014 - klasyfikacja województw
6. sezon 2013/2014 - klasyfikacja klubów
7. sezon 2012/2013 - klasyfikacja województw
8. sezon 2012/2013 - klasyfikacja klubów

Licencje okresowe

1. sezon 2015/2016 - klasyfikacja województw
2. sezon 2015/2016 - klasyfikacja klubów
3. sezon 2014/2015 - klasyfikacja województw
4. sezon 2014/2015 - klasyfikacja klubów
5. sezon 2013/2014 - klasyfikacja województw
6. sezon 2013/2014 - klasyfikacja klubów
7. sezon 2012/2013 - klasyfikacja województw
8. sezon 2012/2013 - klasyfikacja klubówAktualności

Wspierają nas
Butterfly
Miasto st. Warszawa
Ministerstwo Sportu i Rekreacji
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego