Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego

Zgrupowanie Kadry Województwa, Gdańsk, 3-13 sierpnia

Marcin KUSIŃSKI, Koordynator Kadry Województwa Mazowieckiego tenisa stołowego, podaje informację dotyczącą drugiego letniego zgrupowania Kadry Województwa Mazowieckiego w tenisie stołowym.
Drugie letnie zgrupowanie Kadry Województwa Mazowieckiego odbędzie się w dniach 3 - 13 sierpnia 2022 r. w Centrum PZTS w Gdańsku przy ul. Meissnera 1.

Dopłata od każdego uczestnika - 800 zł (słownie: osiemset zł)

Termin zgłoszeń na adres zgloszenia@mzts.pl do dnia 1 lipca włącznie.

Lista osób powołanych zostanie opublikowana do dnia 3 lipca na stronie www.mzts.pl

Marcin KUSIŃSKI
Trener Koordynator KWMAktualności

Wspierają nas
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Miasto st. Warszawa
Szkolny Związek Sportowy
Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego